Jag hittade ett skönt verktyg för att generera UML-diagram online. Det heter yUML och kan generera klass-, aktivitets- och användningsfallsdiagram genom enkel pseudokod.

Vi har nyligen lagt upp ett nytt informationsflöde på cygni.se som kallas Läst på Cygni. Det innehåller länkar till olika artiklar som konsulterna på Cygni läst den senaste tiden och baseras på en feed från twitter.com/cygniab (detaljer om hur flödet är uppbyggt finns på Cygnibloggen). Nedanstående yUML-pseudokod beskriver flödet:

[Konsult3]->[Delicious for K3]
[Konsult2]->[Delicious for K2]
[Konsult1]->[Delicious for K1]
[Delicious for K3]->[RSS 3]
[Delicious for K2]->[RSS 2]
[Delicious for K1]->[RSS 1]
[RSS 3]->[Twitterfeed]
[RSS 2]->[Twitterfeed]
[RSS 1]->[Twitterfeed]
[Twitterfeed]->[Twitter]
[Twitter]->[cygni.se]
[Twitter]->[paper.li]

Resultatet blir enligt nedan – snyggt och enkelt...

Infoflöde för Twitterintegration