Hittade en väldigt kort men kärnfull artikel som beskriver parallell deployment i Tomcat 7; en nyhet som tillåter driftsättning av nya versioner av en applikation utan driftstopp. Detta möjliggörs genom att olika versioner av samma applikation kan vara installerade på samma server. Nya användare skickas direkt till den nya applikationen medan användare med redan aktiva sessioner fortsätter att använda den gamla.

Det finns även stöd för klustrade miljöer.