Fastän man inte är en Linux-admin så är det inte helt ovanligt att man hamnar i situationer där man måste knacka ihop ett eller flera skript som gör något smart och nyttigt. Om du då är som mej och måste sitta och googla en massa för att lyckas få skriptet att göra den enklaste grejen så är det här tipset kanske något för dej. Jag tänkte visa hur enkelt det är att använda sig utav Groovy när man skriver sina shellskript.Ladda ner Groovy och sätt miljövaribeln GROOVY_HOME till där du valt att packa upp Groovy. Lägg även till $GROVVY_HOME/bin till din PATH variabel. Skapa filen exempel.groovy med följande innehåll:

#!/usr/bin/env groovy  
println ”skripta linux med groovy”

Gör filen körbar:

chmod a+x exempel.groovy

Nu kan du köra ditt groovyskript från prompten:

./exempel.groovy  
 —> skripta linux med groovy

Tricket för att kunna köra groovy skriptet i prompten utan att behöva skriva ”groovy exempel.groovy” är den första raden i skriptet, #!/usr/bin/env groovy. Detta kallas shebang och gör så att skriptet själv vet att det är ett groovyskript utan att du anropar interpretatorn. Du kan även skippa filändelsen .groovy på dina skript:

mv exempel.groovy exempel  
./exempel  
—> skripta linux med groovy

Ser du även till att . finns i din PATH så slipper du skriva ./ före dina skript:

export PATH=.:$PATH  
exempel  
—> skripta linux med groovy

Nu känns dina groovyskript som vilket linuxkommando som helst.

Självklart så funkar detta likadant för andra skriptspråk som tex Ruby, Python etc.

#!/usr/bin/env ruby  
puts ”skripta linux med ruby”
#!/usr/bin/env python  
print ”skripta linux med python”