Cygni har idag tecknat ett partneravtal med mjukvarubolaget Polopoly, ett av Europas ledande Content Management företag. Polopolys kunder finns i ett flertal länder runt om Europa. I Skandinavien, med utgångspunkt från Sverige, är Polopoly-systemet etablerat sedan ett decennium, och kundbasen består i första hand av ledande företag och organisationer inom sina respektive områden.

Cygni jobbar med utveckling av ett flertal av Nordens största Javabaserade webbportaler. Det nya partnerskapet med Polopoly kommer ytterligare förstärka Cygnis position som ledande leverantör på området.