Vi har tidigare diskuterat lite sköna snabbkommandon för Eclipse i inlägget Eclipse Tips och Tricks. Då nämndes bland annat Ctrl-Shift+F för att formattera koden och Ctrl+Shift+O för att organisera importer.

I Eclipse finns något som kallas för Save Actions under Window -> Preferences och sedan Java -> Editor -> Save Actions. Där kan man ställa in en hel del saker som automatiskt ska ske när du sparar en fil exempelvis:

  • Formattera koden enligt dina inställningar
  • Organisera importer / ta bort onödiga importer
  • Sortera medlemmar (metoder och attribut)
  • Ta bort ”trailing whitespace”
  • Fyll ut med måsvingar och parenteser där det saknas
  • Ta bort onödiga castningar
  • etc

Om du gillar att ha ordning och reda i dina källkodsfiler kan jag rekommendera detta. Det är dock viktigt att man bestämmer vilka formatteringsregler som ska gälla i det aktuella projektekt och att alla använder dessa regler. Annars kan filerna förändras för mycket mellan varje incheckning. Om någon exempelvis använder tabbar och någon annan använder mellanslag så kommer filerna att diffa stort fast man kanske bara har gjort en mindre förändring.

Självklart kan detta arbetssätt vara problematiskt ifall du sitter i en existerande kodbas som inte är bra formatterad – varje ”Save” kan leda till att den aktuella filen förändras kraftigt på grund av formatteringen och det kan det bli svårt att se vad som egentligen förändrats i filen mellan två versioner. Detta är ju dock ett problem som försvinner över tiden eftersom alla filer så småningom är formatterade.