Cygni har idag tecknat avtal med ett svenskt företag som levererar tjänster inom finansiell rådgivning. Cygni har anlitats för att åt denna kund utveckla ett system som utifrån en patenterad algoritm skall utvärdera olika placeringsalternativ och portföljstrategier.