Den här artikeln beskriver i svepande ordalag de nya finesserna i Java 6 (”Mustang”). En av de mer intressanta sakerna här är att JSR 223, ”Scripting for the Java™ Platform” ska tas med. Dessutom ska, som referens, en implementation av JavaScript (baserad på Rhino) tas med!

Det här hänger naturligtvis ihop med att även Groovy och BeanShell fått var sin JSR, som jag berättade för ett tag sedan. Jag tycker att det är en mycket spännande utveckling, och tycker att det är jättekul att ett scriptspråk tas med i J2SE i framtiden! Sen kanske JavaScript inte hade varit mitt förstahandsval…

(Tipset kom från David.)