Jag läste i Joe Walkers blog om hur han funderar på att byta från Eclipse till IDEA bara för att IDEA har bra stöd för JavaScript. Det fick mig att fundera… JavaScript kommer ju att vara inkluderat i J2SE 6. Bra stöd för JavaScript kommer alltså mer eller mindre att bli ett absolut krav i framtida versioner av Eclipse (och andra IDEer).

Frågan är: hur ser läget ut nu? Finns det, i någon av de 101000 pluginer som finns till Eclipse, något bra JavaScript-stöd att ladda hem? Ligger det kanske i WTP (som jag tyvärr fortfarande inte testat ordentligt)?

Jag får återkomma när jag vet svaret på den frågan…