Nyligen läste jag ett intressant blogginlägg där Spring jämfördes med Java EE 6. Författaren drar slutsatsen att det numera är minst lika enkelt att utveckla en applikation för Java EE-plattformen som för Spring. Då Spring, Spring MVC inkluderat, är väldigt populärt blev jag nyfiken på hur detta kan integreras med Java EE för att lättare dra nytta av allt som en Java EE-container kan erbjuda. Det visade sig att detta var förbluffande enkelt, till exempel går det utan ytterligare Spring-konfiguration direkt injicera en Session Bean i en Spring-controller.

@Controller
public class MyController {
 
  @EJB(mappedName="java:module/MyService")
  private MyService myService;
 
  @RequestMapping(value = "/", method = RequestMethod.GET)
  public String home(Model model) {
    model.addAttribute("message", myService.getMessage());
    return "home";
  }
}

Nyckeln till att injektionen med @EJB-annotation fungerar, i exemplet ovan, är att mappedName används. Spring utför då en JNDI-lookup på det angivna JNDI-namnet. Eftersom JNDI har standardiserats i Java EE 6 är dessutom namnen portabla mellan applikationsservrar. Stödet för Java EE 6 kommer säkerligen förbättras i framtida versioner av Spring så det finns bra defaults för EJB-lookups med JNDI.

En annan spännande detalj med detta exempel är att MyService inte behöver vara ett interface eftersom Java EE 6 inte kräver detta för lokala session beans. Dessutom kan session beans paketeras tillsammans med resten av webbapplikationen i war-arkivet. D.v.s. det behövs ingen ejb-jar och inget EAR-arkiv.

Läs hela artikeln på Java Code Geeks.