IT-konsultbolaget Cygni har tecknat ett ramavtal med Sveriges Television. Även Sveriges Utbildningsradio och det samägda Sveriges Radios Förvaltning äger rätt att avropa på detta avtal. Cygni deltog i upphandlingen i kategorierna Systemarkitektur, Systemutveckling och Webbutveckling och blev enda leverantör att erhålla ramavtal i samtliga tre kategorier.

Det är främst ett par enheter på Sveriges Television som har det största konsultbehovet framöver – ’SVT Teknik och Utveckling’ och ’SVT Interaktiv’. Inom ’SVT Teknik och Utveckling’ är det i huvudsak webbapplikationer och integrationer mellan system för broadcast och administrativa system som skall utvecklas. ’SVT Interaktiv’ utvecklar och samordnar utbudet av interaktiva tjänster mot publiken.

”Sättet som vi konsumerar TV på är i snabb förändring med mobila plattformar, interaktivitet och ett icke-linjärt utbud. Sveriges Television leder denna utveckling på många fronter. Att Cygni nu får möjlighet att delta i det arbetet är väldigt stimulerande, både för oss som företag och för våra konsulter”
– Jon Persson, VD på Cygni

Cygni är ett IT-konsultbolag som erbjuder expertis inom agil systemutveckling på moderna plattformar. Under de senaste 5 åren har Cygni framgångsrikt levererat systemarkitekter, Scrum Masters, backendutvecklare och frontendutvecklare till flera av Sveriges ledande mediabolag.

”Detta ramavtal ger Cygni möjlighet att leverera avancerade konsulttjänster till några av Sveriges mest spännande utvecklingsorganisationer. Vi är mycket stolta och glada över det förtroende som Sveriges Television gett oss.”
– Jon Persson, VD på Cygni