Läste på InfoQ att en första publik version av EGit har releasats. EGit är en Eclipse-plugin för Git som vi tidigare diskuterat här på Stacktrace.

Se våra tidigare inlägg om Git-tricks eller en mer utförlig artikel om Distribuerad versionshantering med Git.

Jag har testat EGit och den funkar bra. Dock föredrar jag personligen att använda prompten/shellet för push, pull, branch och commit men EGit medför dock att det blir väl synligt i Eclipse vilka filer som inte är versionshanterade, vilka filer som är modifierade etc.