Tänkte tipsa om ett trevligt verktyg vid namn Ack som jag hittade häromdagen. Det är en ”bättre version” av det gamla klassiska grep-kommandot.

Ponera följande, om du vill hitta alla förekomster av strängen ”Test” i dina javafiler men hoppa över alla filer i dina dolda subversion-kataloger kan du köra följande grep-kommando:

grep Test $(find . -name '*.java' | grep -v .svn)

Med verktyget ack ser kommandot ut så här:

ack-grep --java Test

Lite trevligare tycker jag. Ack stöder en rad filtyper såsom perl, java, C# etc och installationen är smidig – i alla fall om du kör Ubuntu. Dessutom är output:en från kommandot lite lättare att tolka...

Kolla in Ack vetja!