Efter att du har läst Martins artikel om Scala och SBT så kanske du känner dig lite sugen att börja koda i Scala, men inte riktigt vet var du skall börja. Jonas Bonér var hos Cygni och talade för ett tag sedan och nämnde då att det kan vara en bra början att skriva sina testfall i Scala för att komma igång och lära sig språket. Scala erbjuder dessutom väldigt trevliga testramverk, som kan underlätta din vardag. Jag kommer förutsätta att du idag har ett mavenprojekt med javakod och eventuella befintliga tester i java.

Första steget är att lyfta in Scalas API, JUnit 4 (om du inte redan kör det) och ett testramverk. Jag tänkte använda ScalaTest. För att göra det så lägger vi till följande beroende i pom.xml

<dependency>
  <groupId>org.scala-lang</groupId>
  <artifactId>scala-library</artifactId>
  <version>2.9.1</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>junit</groupId>
  <artifactId>junit</artifactId>
  <version>4.8.1</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.scalatest</groupId>
  <artifactId>scalatest_2.9.1</artifactId>
  <version>1.6.1</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>

Sedan behöver vi säga till Maven att också kompilera och köra testfall som ligger i biblioteket src/test/scala, så då lägger vi till tre plugins.

maven-scala-plugin ansvarar för att kompilera scalakoden till bytekod.

<plugin>
  <groupId>org.scala-tools</groupId>
  <artifactId>maven-scala-plugin</artifactId>
  <version>2.15.0</version>
  <executions>
    <execution>
      <goals>
        <goal>testCompile</goal>
      </goals>
      <configuration>
        <args>
          <arg>-make:transitivenocp</arg>
          <arg>-dependencyfile</arg>
          <arg>${project.build.directory}/.scala_dependencies</arg>
        </args>
      </configuration>
    </execution>
  </executions>
</plugin>

maven-surefire-plugin är den som kör testerna – om du redan har tester i projektet så har du redan lagt till den här pluginen och behöver då bara utöka den att också inkludera filer som heter **/Spec..

<plugin>
  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
  <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
  <version>2.6</version>
  <configuration>
    <useFile>false</useFile>
    <disableXmlReport>true</disableXmlReport>
    <includes>
      <include>**/*Spec.*</include>
      <!-- För att hantera existerande tester -->
      <include>**/*Test.*</include>
    </includes>
  </configuration>
</plugin>

build-helper-maven-plugin lägger till källkodsmappar till kompilering, eftersom Maven från början bara hanterar en källkodsmapp för implementationskod (src/main/java som standard) och en för test (src/test/java som standard).

<plugin>
  <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
  <artifactId>build-helper-maven-plugin</artifactId>
  <executions>
    <execution>
      <id>generate-test-sources</id>
      <phase>generate-test-sources</phase>
      <goals>
        <goal>add-test-source</goal>
      </goals>
      <configuration>
        <sources>
          <source>src/test/scala</source>
        </sources>
      </configuration>
    </execution>
  </executions>
</plugin>

Ok, nu behöver vi bara skapa mappen src/test/scala och sedan kan du börja koda!

Om du vill kan du stanna här. Nu kan du skriva testklasser i Scala, annotera metoderna med JUnits @Test och köra på som vanligt. Det du vinner är att du får tillgång till Scalas syntax och konstruktioner och att du kan lära dig i en bekant miljö.

Det andra alternativet är att du också börjar titta på vad Scalas testramverk kan erbjuda. I grunden är det inte så stor skillnad, men rent syntatiskt och kanske också tankemässigt så är det lite annorlunda. ScalaTest har stöd för BDD – Behaviour Driven Development. Tanken är att varje test är en beskrivning av en funktion/ett beteende som en roll skall uppfylla. Rollen tar sedan formen av en eller möjligtvis flera klasser. Tack vare att Scalas syntax går att det skriva ganska koncisa specifikationer, nästan som rena texttester för att beskriva beteendet som förväntas.

Vi börjar med att skriva en första specifikation, som vår applikation skall uppfylla.

@RunWith(classOf[JUnitRunner]) 
class MyApplicationSpec extends FlatSpec with MustMatchers { 
  "My application" must "convert a string to hex values" in { } 
}

Det här är ett komplett test, även om det inte gör något just nu – kroppen på specifikationen är tom. Om jag vill kan jag lämna det tomt och fylla på senare, eller så gör jag det lite tydligare att jag inte är klar med testet. Då skriver vi om det såhär

@RunWith(classOf[JUnitRunner]) 
class MyApplicationSpec extends FlatSpec with MustMatchers { 
  "My application" must "convert a string to hex values" in (pending) 
}

Väldigt tydligt och förklarande, eller hur? Ponera att jag skapar en klass som kan konvertera en sträng till hexadecimala värden (wow!). Då kan testkoden se ut som följande

@RunWith(classOf[JUnitRunner]) 
class MyApplicationSpec extends FlatSpec with MustMatchers { 
  "My application" must "convert a string to hex values" in { 
    val app = new MyApplication() 
    app.convert("The donkey makes a left turn. I observe.") must equal ("54686520646f6e6b6579206d616b65732061206c656674207475726e2e2049206f6273657276652e") 
  } 
}

Klassen MyApplication är fortfarande skriven i Java, men jag testar den från Scala. Nyckelordet ”must” kommer från en trait i ScalaTest som heter MustMatchers. Det går också att använda ShouldMatchers, enda skillnaden är terminologin – must eller should, vilket du tycker om bäst.

Genom att fylla på med test av det här slaget så får du en ganska tydligt dokumentation vad du faktiskt förväntar dig av dina roller/klasser. Då slipper du en massa kommentarer i koden och/eller testmetoder som döpts ”testShouldConvertStringToHexValue” eller liknande. Enkelt och snyggt!

Vill du använda mockobjekt i din scalakod så kan du antingen köra på någon av de vanliga javabiblioteken (JMock, EasyMock, Mockito), eller så kan du prova Borachio som är skrivet i Scala.