Som nyexad webbprogrammerare var det inte helt lätt att slänga sig in i certifieringsdjungeln. Det var många nya begrepp och ofta förstod jag varken frågorna eller förklaringarna när jag först började läsa. Även om jag hade haft Java som huvudspråk under min utbildningen var jag inte så van vid att prata om språket och jag hade definitivt inte ställts inför frågor om regler på hur saker och ting fungerar beroende på om man gör si eller så. Vissa klasser och metoder hade jag inte stött på tidigare och då blev de kodexempel, som egentligen skulle underlätta, ett hinder mer än ett hjälpmedel. Men skam den som ger sig… nu har jag min Java Programmer-certifiering. Det här är mina tips för hur du lyckas!

Använd en bra studieguide

Suns egna certifieringsböcker är guld värda. Varje ämne betas noggrant och metodiskt av i lagom stora kapitel. Där beskrivs precis vad du behöver veta för att klara provet med väl förklarande kodexempel. Varje kapitel har även ett gäng examinationsfrågor där du kan kolla om du snappat upp vad kapitlet handlat om och en kortare sammanfattning tillsammans med en punktlista av de viktigaste sakerna. Punktlistans påståenden passar utmärkt att göra flashcards av för att ha när man repeterar! Håll i åtanke att det kanske inte räcker att läsa boken bara en gång…

Gå tillbaka till grunderna

Få inte panik om begreppen och språken i studieguiden är lite över huvudet. De flesta som studerar till certifieringen har några års erfarenhet av Java och programmering och har man inte koll på begreppen är det bättre att gå tillbaka till något mer grundläggande studiematerial  och reda ut dessa ord innan man går vidare med certifieringsguiden. Inför provet är det viktigt att komma ihåg att man inte bara ska kunna koda utan även prata om kod. Många begrepp handlar just om att beskriva kod eller prata runt hur man ska koda för att uppnå vissa resultat som kanske har med prestanda, säkerhet eller arkitektur att göra. Eller bara kunna definitionen på t ex vad ett interface är. Plugga begreppen, inte bara koden.

Gör examinationsfrågor

Ibland tror man att man kan något tills man ställs inför en fråga. Examinationsfrågorna i boken är perfekta för att kolla om man verkligen har förstått det man tror att man har förstått. När det gäller kod ska man inte bara ha koll på den rekommenderade standarden, men också alla möjliga godkända sätt att skriva, även de som inte är särskilt snygga. Du ska kunna skillnaden på om koden inte kompilerar eller kastar ett exception, eller bara är fult skriven och inte följer standardsättet men fungerar!  Testfrågor finns även att få tag i på diverse olika webbsidor, i mobilappar, eller i Suns egna böcker med “inför-testet-test”.

Koda

Ett bra sätt att lära sig det som man kanske inte stött på så mycket förut är att koda det. Speciellt de områden som handlar om att pussla ihop flera klasser för att få ihop en funktionalitet; till exempel att läsa/skriva från fil eller interfacen Comparable och Comparator. Så ge dig själv lite kodtid med det som känns lite extra svårt. Och testa även att koda på fri hand, dvs utan en IDE eller en javadoc i närheten. Det är ett bra sätt att använda hjärnan och se hur mycket du kommer ihåg av klassernas metoder. Men kolla givetivs upp om du fastnar helt, men då kan du grejerna sen till nästa gång!

Fokusera på det som är svårt

När du läst boken, pluggat grundläggande begrepp, nött frågor, och kodat dig trött. Gör ett test med 60 frågor, skriv ner vad vilka områden du hade fel på och börja om från början igen och plugga på det du uppenbarligen inte har koll på. Så, starta om, men fokusera på det som du tycker är svårt. Läs igenom texterna igen, koda ett exempel, försöka utforska klassen eller ett api genom att fundera och expermintera, vad händer om jag skriver så här, osv. Iterera samma sätt om och om igen, tills allt sitter som en smäck.