Under några månaders tid har jag stört mig på att Ubuntu återställer tangentbindningar som jag gjort när datorn bootas om. T.ex. så krockar Ubuntus Alt+F7 Move Window med Intellijs IDEAs find. Det verkar vara en bug i 12.10 och 13.04 som introducerade detta.

Som temporär lösning på problemet har jag lagt följande i filen $HOME/.gsettings som jag sedan läser in i $HOME/.bashrc (tidigare skrev jag att man kunde lägga inläsningen i .profile istället, men det verkar som att Ubuntu återställer gsettings efter att .profile körts).

 # Check what bindings are available 
# gsettings list-recursively |grep key|less 
gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings move-to-workspace-left "['<Shift><Control><Alt>Left']" 
gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings move-to-workspace-right "['<Shift><Control><Alt>Right']" 
gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings move-to-workspace-up "['<Shift><Control><Alt>Up']" 
gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings move-to-workspace-down "['<Shift><Control><Alt>Down']" 
gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings switch-to-workspace-left "['<Control><Super><Alt>Left']" 
gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings switch-to-workspace-right "['<Control><Super><Alt>Right']" 
gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings switch-to-workspace-up "['<Control><Super><Alt>Up']" 
gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings switch-to-workspace-down "['<Control><Super><Alt>Down']" 
gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys screensaver '<Super>l' 
gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings begin-move "['<Super>F7']" 
gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings begin-resize "['<Super>F8']" 
gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings show-desktop "['<Super>d']" 
gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings toggle-shaded "['disabled']"

if [ -f "$HOME/.gsettings" ]; then 
    . "$HOME/.gsettings" 
fi