Veckans Affärer har utsett Cygni till ett av 2014 års Superföretag. Ungefär 0,6% av samtliga svenska aktiebolag klarar de kriterier som Veckans Affärer satt upp. Deras partner Bisnode går igenom de fyra senaste årsredovisningarna för samtliga svenska företag och bedömer parametrarna tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering. De sex parametrarna har sedan jämförts med referensvärden baserade på prestationen hos alla andra företag med motsvarande storlek och verksamhet för att göra jämförelsen konjunkturoberoende och storleksneutral.