Vagrant är ett verktyg för att på ett smidigt sätt via kommandoraden kunna hantera olika virtuella boxar (Oracle VirtualBox). Vagrant används för att skapa och konfigurera lättviktiga, reproducerbara och portabla utvecklingsmiljöer.

Grundkrav

Sätt igång

Då är vi redo att börja. För att skapa en ny virtuell box med Ubuntu 12.04 LTS kör du bara följande kommandon:

$ vagrant box add precise64 http://files.vagrantup.com/precise64.box
$ mkdir -p testenv 
$ cd testenv 
$ vagrant init precise64 
A `Vagrantfile` has been placed in this directory. You are now 
ready to `vagrant up` your first virtual environment! Please read 
the comments in the Vagrantfile as well as documentation on 
`vagrantup.com` for more information on using Vagrant.

Kommandot på rad 1 laddar ned en färdig box med Ubuntu 12.04 LTS. Denna box namnges till precise64 och kan sedan återanvändas för flera virtuella maskiner. Nedladdning sker endast en gång. Rad 2 och 3 skapar en katalog där din virtuella maskin sparas. Kommandot på rad 4 skapar en så kallad Vagrantfile som beskriver hur just din box ska konfigureras (bland annat port forwarding). Vagrant själva skriver att:

"A Vagrantfile is to Vagrant as a Makefile is to Make"

Innehållet i vår nyskapade Vagrantfile ser ut ungefär så här:

Vagrant::Config.run do |config| 
  # Setup the box 
  config.vm.box = "precise64"
end

Den katalogen som innehåller Vagrantfile mappas (per default) upp som en shared folder så din maskin och den virtuella boxen kan dela filer där på ett smidigt sätt.

För att sedan starta vår virtuella server används följande kommando:

$ vagrant up

Och för att koppla upp dig via SSH mot servern körs detta kommando:

$ vagrant ssh

När du kopplat upp dig via SSH kan du accessa dina delade filer i foldern /vagrant

Om du gör förändringar av din virtuella box som du sedan vill återanvända kan du skapa egna paket (boxar) som du senare kan utgå från. Detta sker enkelt via kommandot:

$ vagrant package

Då skapas en box – package.box – som kan läggas till bland dina befintliga boxar med hjälp av

$ vagrant box add my_box /path/to/package.box

När du känner att du är färdig med din virtuella box kan du använda följande kommando för att stänga ned maskinen (och därmed spara CPU/RAM):

$ vagrant halt

Alternativt, om du bara vill göra en suspend (det går snabbare att starta maskinen senare isf):

$ vagrant suspend

För att starta maskinen efter halt eller suspend är det bara att köra:

$ vagrant up

Om du vill ta bort din virtuella box från disken helt och hållet kör du bara kommandot:

$ vagrant destroy

Vagrant erbjuder också stöd för mer avancerade features såsom provisioning mha Chef eller Puppet. Allt detta finns att läsa på Vagrants hemsida.

Så, superenkel hantering av virtuella boxar med hjälp av Vagrant – rekommenderas varmt!

Lathund:

 • vagrant init
  Skapar en Vagrantfile
 • vagrant up
  Startar en virtuell box
 • vagrant halt
  Stoppar den virtuella boxen
 • vagrant suspend
  Pausar den virtuella boxen
 • vagrant destroy
  Stoppar och tar bort den virtuella boxen från disken
 • vagrant package
  Skapar ett nytt box-paket baserat på en befintlig box
 • vagrant box add my_box /path/to/package.box
  Lägger till en ny box-typ (my_box) som pekas ut via path eller HTTP
 • vagrant box list
  Listar tillgängliga boxar för din lokala miljö. En lista över boxar nedladdningsbara boxar [finns här](http://www.vagrantbox.es/).