Tycker ni också att det är lite trist när man debuggar kod i Eclipse och får upp Source Not Found? Ofta behöver man inte se alla detaljer, men ibland är det bra att få ett litet hum om vad som händer i magen på en komponent för att kunna bilda sig en tydligare bild av om man missförstått något. Många känner ju givetvis till Jad för att dekompilera Javakod.

Här är en artikel som beskriver hur du installerar JadClipse som är en plugin för Jad till Eclipse.