En liten, visuellt cool, funktion hos Eclipse är ”Rename in file”.

Klicka på en lokal variabel som används några gånger i en metod. Tryck ”Ctrl-1” för att få fram Quick-fix-menyn. Välj ”Rename in file”. Nu ramas variabeln in, på alla ställen där den används. Om du nu ändrar namnet på den kommer den att ändras samtidigt överallt.

Snyggt och hyfsat onödigt, precis som en bra feature ska vara… ;-)