För ett tag sedan fick jag frågan om jag kunde dra en kortare dragning om UX för programmerare och självklart kunde jag det! Här är en liten sammanfattning av det viktigaste som jag tycker man bör ha med sig när man pratar om UX.

Att jobba med User eXperience (UX), är ett jobb som väver samman flera delar i en organisation; vi designar för att uppnå strategiska mål, detta görs med fokus på användarnas behov, men resultatet behöver också formas utefter de tekniska möjligheterna. Våra designbeslut bygger därför på en grund av flera delar och det finns en motivation till varför ett designförslag är utformat på ett visst sätt. Beroende på organisation ser dialogen mellan UX och utvecklare olika ut, men det är viktigt att de tekniska begränsningarna förmedlas under en designfas och att det sker en kontinuerlig dialog.

Vad menar vi när vi pratar om en användarupplevelse? Att designa en användarupplevelse är svårt, en upplevelse är någon som sker i en kontext och bygger på användarens tidigare erfarenheter. Varje människa som använder en produkt eller en tjänst kommer uppfatta och tolka den olika beroende på tidigare erfarenheter. Det blir därför svårt om inte omöjligt att designa en specifik upplevelse, det vi kan göra är istället är att designa för den effekt vi vill uppnå.

Vem bär då ansvaret för en upplevelse? De tjänster och produkter vi bygger kommer ha en påverkan på människors vardag, dessa tjänster och produkter formas av alla involverade. Varje person som är involverad i en tjänst eller en produkt oavsett om det rör strategiska mål, projektledning, design eller kod har enligt mig ett finger i hur en upplevelse formas. Tillsammans skapar vi upplevelser som påverkar människors liv!