Idag lanseras äntligen affären som det ryktats om i ett år nu: Sun gör slutligen det mest uppenbara draget för att tjäna pengar på Java, och säljer alla rättigheter till hela plattformen till Microsoft för en hemlig summa pengar!

För Java-utvecklare kommer de tydligaste konsekvenserna att vara:

  • Den enda officiellt supportade plattformen för Java kommer att vara Windows.
  • Stora delar av befintliga Java-SDKet kommer att bli deprecated. De mest uppenbara är java.awt och javax.swing, vilka båda kommer att bytas ut mot Microsoft Java Foundation Classes (ett tunt skal runt Win32-APIet).
  • Tomcat utgår som referensimplementation för Servlet/JSP. Denna roll kommer istället att tas av Microsoft Internet Information Server 2006, som kommer att kunna användas ”nästan gratis” (1000-1500 kr) för utvecklare.

James Gosling, tidigare CTO på Sun, följer med i affären. Han kommer dock inte längre att arbeta med Java utan är istället utsedd som huvudansvarig för att få Microsofts uppsättning trådlösa möss att fungera bättre med MS Office.