Jersey 1.7 kommer med stöd för Spring 2.5, men projektet jag jobbar med för tillfället använder Spring 3.0. I denna artikel tänkte jag beskriva vad jag gjorde för att få dessa att funka tillsammans med Maven.

Så här ser min web.xml ut.

<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:web="http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
  version="2.5">
  <display-name>MobileSuite</display-name>
 
  <context-param>
    <param-name>contextConfigLocation</param-name>
    <param-value>
      classpath:spring/main-context.xml
    </param-value>
  </context-param>
 
  <listener>
    <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
  </listener>
 
  <servlet>
    <servlet-name>Jersey Servlet</servlet-name>
    <servlet-class>
      com.sun.jersey.spi.spring.container.servlet.SpringServlet
    </servlet-class>
  </servlet>
 
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>Jersey Servlet</servlet-name>
    <url-pattern>/myresources/*</url-pattern>
  </servlet-mapping>
</web-app>

Dispatchern com.sun.jersey.spi.spring.container.servlet.SpringServlet finns i modulen jersey-spring, men för att kunna använda den mot spring 3.0 krävs att man åsidosätter modulens beroende på Spring 2.5 (dependencyManagement taggen). Här är ett urdrag ur pom.xml. Kör mvn dependency:tree för att se efter vilka Spring 2.5-moduler som dras in.

<dependencyManagement>
  <dependencies>
    <!-- jersey-spring includes dependency on spring 2.5 which needs to be overriden. -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-core</artifactId>
      <version>${org.springframework.version}</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-beans</artifactId>
      <version>${org.springframework.version}</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-web</artifactId>
      <version>${org.springframework.version}</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-aop</artifactId>
      <version>${org.springframework.version}</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-context</artifactId>
      <version>${org.springframework.version}</version>
    </dependency>
  </dependencies>
</dependencyManagement>
 
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.sun.jersey</groupId>
    <artifactId>jersey-server</artifactId>
    <version>${jersey.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>com.sun.jersey.contribs</groupId>
    <artifactId>jersey-spring</artifactId>
    <version>${jersey.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-context</artifactId>
    <version>${org.springframework.version}</version>
  </dependency>
</dependencies>

Spring-kontextfilen main-context.xml är minimal eftersom vi använder oss av annoteringar för att definiera och slå upp bönor.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
  xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
    http://www.springframework.org/schema/context
    http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-2.5.xsd">
 
  <context:annotation-config />
  <context:component-scan base-package="com.foo.mypackage" />
</beans>
@Path("/hello")
@Component
public class MyResource {
 
  @Resource
  private MessageBundle bundle;
 
  @GET
  @Produces("text/plain")
  public Response hello() {
    return bundle.get("hello.msg");
  }
}