Här beskriver jag hur man snabbt och enkelt kan sätta upp en jee-applikation (ear, webapp- och ejb-modul) på några få minuter genom att använda sig av Maven-arketyper ifrån org.codehaus.mojo.archetypes och kommandot mvn archetype:generate. Vi tar också användning av eclipse m2e-plugin för att uppdatera beroenden mellan ear och web/ejb-modulerna.

För den som vill komma åt det som denna artikel producerar (finns lite mer godis också i form av enklare ejb och servlet-klasser) så finns den tillgänglig på github:
git clone http://github.com/cygni-stacktrace/j2ee-maven-5minutes

Generera jee-arketyper

Ställ dig i lämplig katalog för att påbörja skapandet av vårt projekt. Första gången vi kör mvn archetype:generate (ska köras sammanlagt 3 ggr) letar vi upp och anger siffran för codehause-arketypen ear-javaee6. För varje gång vi kör kommandot ser infon ungefär likadan ut.

EAR-input:

Define value for property ‘groupId’: : se.cygni.stacktrace.myearproject
Define value for property ‘artifactId’: : my-ear
Define value for property ‘version’:  1.0-SNAPSHOT: :
Define value for property ‘package’:  se.cygni.stacktrace.mywebexample: : ear

Andra gången anger vi siffran för arketypen webapp-javaee6. Input:

Define value for property ‘groupId’: : se.cygni.stacktrace.mywebexample
Define value for property ‘artifactId’: : my-web
Define value for property ‘version’: 1.0-SNAPSHOT: :
Define value for property ‘package’: se.cygni.stacktrace.mywebexample: : war

Tredje gången anger vi siffran för arketypen ejb-javaee6. Input:

Define value for property ‘groupId’: : se.cygni.stacktrace.myejbexample
Define value for property ‘artifactId’: : my-ejb
Define value for property ‘version’:  1.0-SNAPSHOT: :
Define value for property ‘package’:  se.cygni.stacktrace.myejbexample: : ejb

När vi är klara med det här kommer det finnas tre kataloger, my-ear, my-web och my-ejb med varsin pom.xml som har en hyfsat bra grunduppsättning av JEE-beroenden uppsatta från början.

Skapa en parent-pom

För att bland annat kunna bygga hela vår applikation i ett svep kopplar vi ihop dessa my-ear/my-web och my-ejb pom.xml till en och samma parent pom.xml. Skapa manuellt katalogen my-app på samma nivå som de andra katalogerna och en pom.xml fil med bland annat följande (hela my-app/pom.xml kan hittas här):

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>se.cygni.stacktrace</groupId>
 <artifactId>my-app</artifactId>
 <packaging>pom</packaging>
 <version>1.0</version>
 <name>my-app</name>
 
 <modules>
  <module>../my-ear</module>
  <module>../my-web</module>
  <module>../my-ejb</module>
 </modules>
...

I samband med att vi gör det här så tar vi också bort Version-taggen och sätter parent att vara my-app i pom.xml i my-web, my-ejb och my-ear. Hur alla pom.xml ser ut efter detta kan ses: här.

Nu kan vi nerifrån och upp genom ett kommando bygga web, ejb samt ear. Ställ dig bara i my-app och kör mvn package!

Modifiera ear att innehålla web och ejb-beroenden

Nu kör vi igång eclipse och tar hjälp av de verktyg som finns där för att sätta våra beroende mellan ear och ejb/web-modulerna. En förutsättning är att du har m2e-pluginen installerad i eclipse. Plocka den härifrån http://download.eclipse.org/technology/m2e/releases/ och när det är gjort så importerar du pom.xml i my-app-katalogen in i eclipse (File-> Import -> Maven -> Existing Maven Projects). Det kommer skapa 4 olika projekt i eclipse, my-app, my-ear, my-web och my-ejb.

Öppna upp my-ear/pom.xml och modifiera stycket:

<plugin>
  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
  <artifactId>maven-ear-plugin</artifactId>
  <version>2.6</version>
  <configuration>
    <version>6</version>
    <defaultLibBundleDir>lib</defaultLibBundleDir>
  </configuration>
</plugin>

till:

<plugin>
  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
  <artifactId>maven-ear-plugin</artifactId>
  <version>2.6</version>
  <configuration>
    <version>6</version>
    <defaultLibBundleDir>lib</defaultLibBundleDir>
    <modules>
      <ejbModule>
        <groupId>se.cygni.stacktrace.myejbexample</groupId>
        <artifactId>my-ejb</artifactId>
      </ejbModule>
      <webModule>
        <groupId>se.cygni.stacktrace.mywebexample</groupId>
        <artifactId>my-web</artifactId>
      </webModule>
    </modules>
  </configuration>
</plugin>

Sen högerklickar du på my-ear-projektet i package explorer och väljer Maven -> Add dependency. I sökrutan anger du ”my-ejb”, då kommer ditt ejb-projekt att dyka upp och du väljer detta och klickar OK. Upprepa proceduren för my-web projektet. Din my-ear/pom.xml bör nu innehålla detta:

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>se.cygni.stacktrace.mywebexample</groupId>
    <artifactId>my-web</artifactId>
    <version>1.0</version>
    <type>war</type>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>se.cygni.stacktrace.myejbexample</groupId>
    <artifactId>my-ejb</artifactId>
    <version>1.0</version>
    <type>ejb</type>
  </dependency>
</dependencies>

Efter det här kan man roa sig med att städa upp ytterligare i sina pom.xml filer genom att t.ex se till att maven-compiler-plugin bara finns i my-app/pom.xml med rätt version etc. Men i princip är din grundstruktur nu klar och du kan ställa dig i my-app och köra mvn package för att få en fin ear-fil som kan deployas på en jee6-kompatibel app-server.