RAP (Rich Ajax Platform) är ett nytt AJAX-ramverk som nyligen släppts av Eclipse Foundation.

I grunden ligger en portering av SWT (Standard Widget Library). RAP-applikationer utvecklas liksom andra Eclipse-plugins baserat på OSGi men kan även liknas vid GWT (Google Web Toolkit). Den stora skillnaden mellan RAP och GWT är att RAP-logiken exekveras på servern och RAP renderar GUI:t under körning via JavaScript, GWT å andra sidan skapar JavaScript vid kompilering och allt exekveras på klientsidan.

Kolla även in nedanstående länkar för mer information:
http://www.eclipse.org/rap/demos.php
http://www.thescreencast.com/2007/10/first-look-at-eclipse-rich-ajax.html