IT-konsultbolaget Cygni har vunnit ramavtal med Försäkringskassan. Ramavtalet omfattar systemutveckling och innefattar såväl expertkompetens som resursförstärkning. Avtalet löper över 3 år.

Försäkringskassan har fått utmärkelser för sitt arbete inom e-tjänster och IT och idag sker vanligen kontakten med myndigheten via den digitala kanalen. Cygni ser fram emot att få arbeta med Försäkringskassan och bidra med vår expertis inom avancerad systemutveckling.

Försäkringskassan

Cygni är ett IT-konsultbolag som erbjuder expertis inom agil systemutveckling på moderna plattformar. Med en stadig förankring i vår tekniska kompetens har Cygni framgångsrikt levererat systemarkitekter, Scrum Masters, backendutvecklare och frontendutvecklare till flera av Sveriges ledande företag och organisationer.

För mer information, kontakta gärna:
Annika Löfstrand Ianni, Cygni AB, 08-459 93 30