Cygni har nyligen ingått ett partnerskap med Pepp, ett mentorskapsprogram för unga kvinnor. Förhoppningen med vårt samarbete är att tidigt kunna inspirera och att belysa möjligheterna som finns för systemutvecklare, och hur man kan gå tillväga för att nå dit.

Om Pepp:
“Vi på Pepp driver en framstående och jämställd teknikbransch. Vi vet att både kompetensförsörjningen och bristen på kvinnor hindrar utvecklingen av våra svenska företag och vi vill arbeta för en positiv förändring.“

– Sverige saknar 10 000-tals ingenjörer vilket gör att svenska bolag riskerar att halka efter sina internationella konkurrenter. Samtidigt är det tydligt att ingenjörsyrket är starkt förknippat med män, vilket gör att unga tjejer väljer bort en teknisk karriär. Vi skapar förebilder unga tjejer kan relatera till för att fler, oavsett bakgrund, ska se ingenjörsyrket som en möjlig väg för dem, säger Lisa Hällbrink, Managing Director för Pepp.

Ingenjörsyrket är starkt förknippat med män, vilket gör att unga tjejer väljer bort en teknisk karriär. Vi skapar förebilder unga tjejer kan relatera till.

Våren 2024 ingick vi i ett samarbete där vi med flera olika event på våra tre största kontor hoppas kunna uppmuntra unga kvinnor att söka sig till den spännande (vi må vara lite partiska här) IT-branschen. På så sätt siktar vi på att tidigt väcka intresse för IT-området. Det är en nyckel, tror vi, för att kunna få fler kvinnor att söka sig till teknikyrken.

Lisa Hällbrink
Lisa Hällbrink

– Att utveckla mjukvara är ju bland det mest kreativa och varierande jobb man kan ha, det är vår skyldighet som företag att berätta det för alla unga människor som ska göra sina yrkesval. Genom att samarbeta med Pepp får vi möjlighet att peppa (no pun intended) fler unga kvinnor till att välja UX design eller systemutvecklingsyrket, säger Andreas Johansson, Strategichef på Cygni, som är en av dem som driver samarbetet.

För Pepp innebär samarbetet att kunna bli starkare tillsammans och göra ännu större skillnad.
– Vi väljer våra partners med omsorg, och vi vill att vårt nätverk ska få träffa företag med fina värderingar. Det samhällsengagemang Cygni har är fantastiskt och det förtjänar att visas upp på bred front! säger Lisa Hällbrink.

Nu hoppas både Cygni och Pepp på ett långsiktigt partnerskap där fler kan motiveras till att jobba med mångfald och inkludering, samt att framtidens ingenjörer kan få djupare insikter kring vilka möjligheter som finns där ute egentligen.