Kristina Berger som är VD på Cygni i Östersund har skrivit en intressant artikel på LinkedIn angående systemutvecklare som jobbar på distans.

Dagens teknik gör oss mer och mer platsoberoende, du kan som systemutvecklare arbeta varifrån du vill i världen. Eller? Kristina berättar att hon upplever att det är så i teorin, men i praktiken finns ofta krav på konsulter att sitta på plats i företagens lokaler.

Läs hennes inlägg om varför det kan vara intressant för dig som kund i t ex Stockholm att ta in systemutvecklare på distans, hon berättar om best practices för distansarbete både för utvecklare och kunder där hon skickar med många tips.