Rod Johnson har i en artikel redogjort för nyheter i Spring 2.0. En intressant vinkling är givetvis vilka motiv som finns för att uppgradera till Spring 2.

Några av nyheterna är:

  • Bättre stöd för Java 5
  • Stöd för dynamiska språk (JRuby, Groovy)
  • Message Driven POJOs
  • Ännu mer AOP
  • Integration med nya API:er bland annat JPA

Läs hela artikeln.