På konsultmötet i torsdags genomförde Mikael Thorsson en kodkata som gick ut på att bygga en bloggmotor.

En kodkata går ut på följande:

  • Man ska utföra en väldefinierad uppgift såsom att ”bygga en bloggmotor”. Teknikval är oväsentligt.
  • Definiera en startpunkt — vilka verktyg och ramverk finns installerade och klara.
  • Välj ramverk och implementationstekniker både på klient och server.
  • Målet är att katan ska kunna implementeras på 20 minuters ”live-kodning”! Det innebär att mycket ofta måste scopas bort, och dessutom öva öva öva för att hinna med på 20 minuter. Frågor tas efteråt.

Micke byggde sin bloggmotor mha Spring, Spring MVC mm. En mycket intressant övning…