När man skapar en ny EC2 instans på AWS och väljer AMI’n Amazon Linux AMI, så kommer den med Open JDK 7. Det känns ju lite 2010, man vill ju gärna köra Java 8. Nedan följer några enkla instruktioner hur man kan gå tillväga för att installera Sun JDK 8 på sina nya, fräscha EC2-instans:

 1. Ladda ner
  Börja med att ladda ner den senaste version (i skrivande stund JDK-8u5)
  bash $ wget --no-cookies --header \ "Cookie: gpw_e24=xxx;oraclelicense=accept-securebackup-cookie;" \ http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u5-b13/jdk-8u5-linux-x64.rpm

 2. Installera
  $ sudo rpm -i jdk-8u5-linux-x64.rpm

 3. Konfigurera så att Sun JDK 8 blir default för java-kommandot
  $ sudo /usr/sbin/alternatives --install \ /usr/bin/java java /usr/java/jdk1.8.0_05/bin/java 20000
  $ sudo /usr/sbin/alternatives --config java

 4. Verifiera att ändringarna har tagit
  $ java -version