Några av nyckelspelarna till Maven 2 har skrivit en bok. Boken finns tillgänglig gratis för nedladdning om man kan stå ut med att registrera sig. Maven 2 lovar en hel del, men lider lite av att användarna får leta igenom en ganska utspridd dokumentation samt diverse artiklar. Boken råder bot på detta och ger en samlad introduktion med möjlig fördjupning i ämnet.

Jag hoppas kunna återkomma med mer korta bloggar/artiklar om Maven 2 inom en inte allt för avlägsen framtid.