Apache Geronimo, den J2EE 1.4-certifierade open source-stacken, har nu nått milstenen ”1.0”!

Geronimo kan väl ses som Apaches svar till JBoss och bestod ursprungligen av en mängd separata open source-projekt som i Geronimo integrerats och tagits om hand av Apaches organisation.

Java-världen har nu alltså två helt separata open source-implementationer av en komplett J2EE-server! Bra grejer!