Av en ren slump hittade jag denna intressanta artikel som sammanfattar alla designmönster i boken Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software.

Boken, som jag tyvärr inte har läst men som ligger högt upp på listan över böcker jag tror jag behöver läsa, tar bl a upp hur viktigt det är för ett utvecklingsprojekt att ha en väl genomarbetad domänmodell och inte minst,något som jag alltid själv har hävdat, betydelsen av att ha en gemensam och accepterad terminologi och vokabulär. Kort sagt; det är viktigt vad man kallar saker och ting.

Läs Martin Fowlers förord, som vanligt säger han det bättre än jag kan göra själv.

Skall försöka återkomma med en recension när jag har läst boken.