Jag har tidigare skrivit om hur man kan använda yUML för att generera diagram online.

Det finns så klart även en hel del offline-verktyg för detta och ett enkelt, snabbt och väldokumenterat verktyg är Graphviz. För att generera samma information som i yUML-exemplet så kan följande Dot-kod användas:

digraph G {
  Konsult1 -> Delicious1 -> Rss1 -> Twitterfeed;
  Konsult2 -> Delicious2 -> Rss2 -> Twitterfeed;
  Konsult3 -> Delicious3 -> Rss3 -> Twitterfeed;
 
  Twitterfeed -> Twitter;
 
  /* Node names can not contains dots, hence the labels */
  paper [label="paper.li"];
  cygni [label="cygni.se"];
 
  Twitter -> paper;
  Twitter -> cygni;
}

Genom att exekvera nedanstående kommande så kommer filen diagram.png att genereras (Graphviz måste först installeras och ovanstående Dot-kod måste finnas i filen diagram.dot):

dot -Tpng diagram.dot -o diagram.png

Resultatet blir så här:

DOT diagram

Dokumentationen är superb och visar bland annat på olika layout-alternativ och hur pilar, boxar, texter mm kan stajlas.

Rekommenderas!