Så här kan en väldigt enkel Ant-task se ut. Denna task räknar rader i alla filer som anges med ett nästlat fileset. (Stöd för nästlade filesets får jag genom att ärva från MatchingTask.)

Nästan det enda Ant-specifika är hur jag får tag på listan med filer, och att jag använder ”log()” för att skriva ut resultatet. Svårare än så behöver det inte vara.

package se.bluefish.ant;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;

import org.apache.tools.ant.BuildException;
import org.apache.tools.ant.taskdefs.MatchingTask;
import org.apache.tools.ant.types.FileSet;

public class MetricsTask extends MatchingTask {
  private String srcdir="src";

  public void execute() throws BuildException {
    String[] files = getDirectoryScanner(new File(srcdir)).getIncludedFiles();
    int lines=0;
    try {
      for( int i=0; i<files.length; ++i ) {
        lines += countLines(srcdir+File.separator+files[i]);
      }
    } catch (IOException e) {
      throw new BuildException(e);
    }
    log("Lines: "+lines);
  }

  private int countLines(String filename) throws IOException {
    BufferedReader in=null;
    int lines = 0;
    try {
      in = new BufferedReader(new FileReader(filename));
      while( in.readLine() != null ) {
        ++lines;
      }
    } finally {
      if( in != null ) {
        in.close();
      }
    }
    return lines;
  }

  public void addConfiguredFileset(FileSet fs) {
    fileset = fs; // fileset is a protected member of parent class
  }

  public void setSrcdir(String srcdir) {
    this.srcdir = srcdir;
  }
}

En enkel användning i en build.xml-fil kan se ut så här:

<project basedir=”.” default=”use” name=”ant-task-metrics”>
  <target name=”build”>
    <mkdir dir=”bin”></mkdir>
    <javac destdir=”bin” srcdir=”src”></javac>
  </target>
 
  <target depends=”build” name=”createjar”>
    <jar basedir=”bin” destfile=”ant-wc.jar”></jar>
  </target>
 
  <target depends=”createjar” name=”declare”>
    <taskdef classname=”se.bluefish.ant.MetricsTask” classpath=”ant-wc.jar” name=”metrics”></taskdef>
  </target>
 
  <target depends=”declare” name=”use”>
    <metrics srcdir=”src”>
      <fileset>
        <include name=”**/*.java”></include>
      </fileset>
    </metrics>
  </target>
</project>