Förra fredagen började Magnus Jonnerby på Cygni och inledde i sann Cygni-anda med en vårkonferens. Cygnis vårkonferens 2012 gick av stapeln i Champoluc, Italien. Konferensens fokus var att ta fram en handbok för konsultchefer och det resultatet av övningarna kommer att ligga till grund för hur konsultchefer – befintliga och framtida – ska jobba på Cygni.

På Cygni kör vi utvecklingssamtal 1 gång per år och dessa är i full gång. Det är fantastiskt roligt att ringa till kunderna för få feedback – alla är lyriska över den nivå som Cygnikonsulterna håller och vi visar gång på gång att vi är Stockholms bästa IT-konsulter!