Cygnis årliga vårkonferens gick denna gång av stapeln i franska Chamonix.

Under tidigare konferenser har vi betat av ämnen såsom:

  • Konsultdilemman – Olika dilemman och jobbiga situationer som konsulterna kan utsättas för ute hos kunden
  • Arkitektur för transaktionsintensiva system – en teknisk arkitekturövning för framtagande av olika typer av transaktionsintensiva system
  • Handbok för konsultchefer – konsulterna har tagit fram en handbok för hur Cygnis konsultchefer ska agera, leda och sälja
  • Framtagande av tekniska tester för rekrytering. På Cygni brinner vi för teknik och systemutveckling. I vår rekryteringsprocess är personlighet och konsultmässighet avgörande men vi tillämpar även det som många kallat branschens hårdaste tekniktester.

Denna gång var temat konsultintervjun. Några mål med övningen var:

  • Att ta fram en lathund med saker att tänka på inför en konsultintervju. Denna lathund är förhoppningsvis till stor hjälp för både säljare och konsulter.
  • Att utföra en presentation av dig själv inför en mindre grupp
  • Att intervjua och att bli intervjuad – själva konsultintervjun sker typiskt inför varje nytt uppdrag och detta är ett gyllene tillfälle att träna på detta.
  • Att träna på att ta emot och ge konstruktiv feedback

Det hela var (som vanligt) mycket lyckat och vi hann dessutom med några timmar i pisten!