Sveriges elmarknad står inför den största förändringen sedan avregleringen för drygt 20 år sedan. Svenska kraftnät har fått Regeringens uppdrag att införa en elmarknadshubb, ett centralt nav för all information som skickas mellan olika aktörer på den svenska elmarknaden. Hubben förenklar och underlättar för såväl elkonsumenter som nya aktörer och tjänster inom exempelvis energieffektivisering.

Regeringens vision är att tillgängligheten till information och det förenklade utbytet av information ska stimulera branschen, inklusive energitjänsteföretag, så att de kan erbjuda elanvändarna nya innovativa lösningar inom exempelvis flexibel förbrukning. För att utveckla Elmarknadshubben har Svenska kraftnät valt det svenska konsultbolaget Cygni. Projektet spänner över drygt tre år och kommer att sysselsätta ca 20 konsulter.

“Vi är otroligt glada och stolta över att få Svenska kraftnäts förtroende att utveckla detta oerhört viktiga system som kommer att förbättra och förenkla elmarknaden för samtliga Sveriges 5 miljoner elkonsumenter” - Jakob Rönström, Bid Manager och Konsultchef på Cygni.

Ytterligare en positiv effekt av Elmarknadshubben är att man som elkonsument i framtiden kommer att slippa ha kontakt med både ett elhandelsföretag och ett elnätsföretag. Istället kommer man att teckna avtal med ett enda företag som fakturerar kostnaderna för både elförbrukning och elnätanvändning.

”Svenska kraftnät har enligt oss genomfört en mycket noggrann och kvalitetsinriktad upphandling. Vi ser fram emot att få arbeta med detta projekt som även har en viktig roll att spela när det gäller att stimulera omställningen till en hållbar energiproduktion i Sverige” - Jon Persson, VD och Koncernchef på Cygni.

För mer information, kontakta gärna:

Cygni är ett oberoende IT-konsultbolag med kontor i Stockholm, Göteborg och Östersund. Cygni levererar avancerade konsulttjänster till ledande företag och organisationer inom media, energi, telekom och finans. De senaste fem åren har Cygni utsetts till Sveriges Bästa Arbetsplats och dessutom vid fyra tillfällen fått utmärkelsen Årets Superföretag i Veckans Affärer samt Gasell-företag i Dagens Industri. Läs mer om Cygni på cygni.se!