IT-konsultbolaget Cygni har tecknat ramavtal med Tillväxtverket inom systemutveckling och förvaltning. Som ramavtalsleverantör kommer Cygni att bidra till Tillväxtverkets möjligheter att utveckla, förvalta och drifta IT-system med hög kvalitet.

Utvecklingen sker i Java med tillhörande ramverk och tekniker. Av 27 inkomna anbud antogs endast sex varav ett var Cygnis. Avtalet omfattar konsulttjänster under en fyraårsperiod.

Tillväxtverket logo

“De senaste decennierna har den offentliga sektorns verksamhet genomgått omfattande förändringar. Kraven på ökad servicegrad till medborgare, organisationer och företag har blivit allt högre liksom kraven på effektivitet och kvalitet i verksamheten. En viktig möjliggörare för detta är bra IT-stöd i olika former. Att Cygni nu får möjlighet att stärka Tillväxtverkets möjligheter att utveckla IT-system med hög kvalitet är intressant, både för oss som företag och för våra konsulter.” säger Annika Löfstrand Ianni, kundansvarig på Cygni.

Cygni är ett IT-konsultbolag som erbjuder expertis inom agil systemutveckling på moderna plattformar. Med en stadig förankring i vår tekniska kompetens har Cygni framgångsrikt levererat systemarkitekter, Scrum Masters, backendutvecklare och frontendutvecklare till flera av Sveriges ledande företag och organisationer.

För mer information, kontakta gärna:
Annika Löfstrand Ianni, Cygni AB, 08-459 93 30