IT-konsultbolaget Cygni har vunnit ramavtal med Skatteverket inom avancerad systemutveckling. Kompetens var det enskilt tyngsta utvärderingkriteriet, där Cygnis erbjudande fick högsta möjliga betyg. Avtalet omfattar konsulttjänster tom 2014-01-31.

“De senaste decennierna har den offentliga sektorns verksamhet genomgått omfattande förändringar. Ett viktigt område är myndighetssamverkan där Skatteverket bidrar till att företag, organisationer och privatpersoner får förenklade kontaktvägar och bättre service till en lägre samhällskostnad. En viktig möjliggörare för detta är bra IT-stöd i olika former. Att Cygni nu får möjlighet att bidra till Skatteverkets systemutveckling inom området är intressant, både för oss som företag och för våra konsulter.” säger Annika Löfstrand Ianni, kundansvarig på Cygni.

Cygni är ett IT-konsultbolag som erbjuder expertis inom agil systemutveckling på moderna plattformar. Med en stadig förankring i vår tekniska kompetens har Cygni framgångsrikt levererat systemarkitekter, Scrum Masters, backendutvecklare och frontendutvecklare till flera av Sveriges ledande företag och organisationer.

För mer information, kontakta gärna:
Annika Löfstrand Ianni, Cygni AB, 08-459 93 30