IT-konsultbolaget Cygni har blivit utvalda att teckna ramavtal med PTS. I valet av leverantörer efterfrågade PTS expertis inom området webbstrategi och Cygnis erbjudande täcker in samtliga steg i framtagandet av strukturerade, säkra webbplatser med bra SEO.

Sverige är en av de marknader som tidigast avreglerade sin post- och telemarknad och är idag en av de länder där invånare använder mest data per abonnemang i mobilnäten. PTS har en viktigt uppgift att säkra förutsättningarna för en effektiv konkurrens och myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktig hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Myndigheten har en framstående ställning hos såväl konsumenter som företag och organisationer i Sverige och Cygni är stolta och glada att få möjlighet att leverera konsulttjänster till PTS. Avtalet löper under en period om upp till fyra år.

PTS Logo

Cygni är ett IT-konsultbolag som erbjuder expertis inom agil systemutveckling på moderna plattformar. Med en stadig förankring i vår tekniska kompetens levererar Cygni framgångsrikt webbutvecklare, systemutvecklare, systemarkitekter, Scrum Masters och frontendutvecklare till flera av Sveriges ledande företag och organisationer.

För mer information, kontakta gärna:
Annika Löfstrand Ianni, Cygni AB, 08-459 93 30