Datasektionen på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm anordnar varje år en rekryteringsmässa där företag får träffa och presentera sig för teknologerna.

I år deltog Cygni för första gången och vi fick träffa många lovande konsulttalanger som bland annat visade stort intresse för vårt talangprogram.

De flesta av Cygnis konsulter är civilingenjörer och förhoppningsvis kommer många av dagens teknologer bli morgondagens Cygnikonsulter.