Great Place To Work genomförde idag konferensen Äntligen Måndag på Näringslivets hus i Stockholm. Cygni var i egenskap av Europas Bästa Arbetsplats 2014 inbjudna att delta. Jon Persson deltog tillsammans med Hiltis VD Aksel Ringvold och Citerus VD Karin Edström i en paneldiskussion på temat ”Arbetsplatskultur=varumärke?”.