Cygni har idag, som första bolag i Skandinavien, tecknat ett partneravtal med Terracotta, Inc. Avtalet innebär bland annat att Cygnis konsulter kommer att genomgå utbildning på produkten samt att Terracotta hänvisar Skandinaviska kunder till Cygni.

Terracotta är en unik open source-produkt som används för applikationer med höga krav på tillgänglighet och skalbarhet. Terracotta förenklar utveckling, deployment, testning och övervakning genom att förflytta cachning och clustring från applikationsnivå till JVM-nivå. Detta innebär dessutom att prestanda går att öka linjärt med hårdvara och att befintliga applikationer kan dra nytta av Terracotta utan att behöva modifieras.

Eftersom Cygni har deltagit i design och utveckling av några av de mest prestandakrävande webbapplikationerna på den svenska marknaden, är ett partnerskap med Terracotta ett naturligt och viktigt steg att ta.

För mer information om Terracotta: http://www.terracottatech.com

“Terracotta” and the “Terracotta” insignia, as well as all other distinct logos and graphic symbols signifying Terracotta are trademarks of Terracotta, Inc.