A Java i18n Checklist är en blogg som kort, koncis och handfast beskriver vad du bör tänka på för lokalisera din webapp.