17-18 november (2017) i Göteborg betydde för många EU-toppmöte. För oss gällde istället Brewing Agile. Inte ens våra topp-politiker och trafikkaos kunde stoppa Patrik Koskenniemi och Rickard Englund från Cygni från att ta del av konferensen. Efter flera avancerade spårvagnsbyten och sick-sackande i Göteborg lyckades de till slut komma fram till auktionsverkets lokaler på Tredje Långgatan för att medverka vid Brewing Agile. Här kommer Patrik och Rickards reflektioner

Konferensen drivs av Scrum beers meetup med fokus på just agilt, och inte enbart mot mjukvaruutveckling. Konferensen bestod av två workshops och fyra föreläsningar där första dagen var en heldag med Beyond Budgeting.

Bjarte Bogsnes höll i en workshop om Beyond Budgeting med utgångspunkten "Vad är syftet med en budget?" och "Måste vi använda just en budget för att uppnå syftet med budgeten?"

Bjarte menar att det finns tre mål med en budget:

  • Prognos - Hur långt tror vi att vi faktiskt kommer nå?
  • Mål - Hur långt skulle vi vilja nå?
  • Resursallokering - Vad behöver vi för att komma dit?

Dessa tre punkter bör hanteras separat eftersom de annars lätt blandas samman. En annan intressant reflektion som Bjarte tog upp är att en prognos lätt hanteras som ett kostnadsgolv istället för ett kostnadstak.

Bjarte Bogsnes pratade även om att det måste råda ett klimat som gäller för alla agila arbetssätt och det är ett förtroende för sina anställda och att dom kommer göra det bästa för företaget. Den intresserade kan läsa lite extra om detta i “Theory X and Theory Y”. Litar du på dina anställda kan du trycka ut besluten i organisationen, så att de kan fattas närmare problemet, detta gäller även för en budget. Anledningen är att ju senare vi fattar beslutet, desto mer information har vi om problemet och kan därför fatta ett bättre beslut.

Sammanfattningsvis var det en mycket spännande föreläsning, Bjarte är duktig på att hålla föredrag. Men det var just det, en lång föreläsning och kanske inte så mycket en workshop. Dock blev det inte sämre för det.
Ta del av Bjartes tankar på YouTube.

Fredagen startade med att Marcus Hammarberg presenterade Kanban för oss. Kanban är egentligen en ganska enkelt process med fyra grundpelare.

  • Start where you are
  • Visualize
  • Limit Work in Progress
  • Manage flow

Vi fick göra lite roliga övningar där vi bland annat producerade “post-it”-lappar med prickar på enligt löpandebandprincipen som skulle representera ett flöde. Grupperna fick testa på att förändra arbetsprocessen flera gånger för att se hur utfallet förändrades. De flesta noterade till exempel hur mycket flödet kunde förbättras enbart genom att minska batch-sizen (antalet lappar producerade åt gången). För att utveckla produktiviteten ytterligare behövde grupperna även bli mer tvärfunktionella för att kunna stötta där det behövdes hjälp. Även att prata direkt med sina “kunder” för att förstå varför vissa av lapparna var undermåliga visade sig vara lyckat.

Markus avslutade också hela konferensen med en oerhört gripande föreläsning när han berättade om hur han med hjälp av att mäta, visualisera och inte lösa allt på en gång lyckades rädda ett av frälsningsarméns sjukhus i Indonesien. På två år lyckades Marcus tillsammans med personalen skapa ett väl fungerande och lönsamt sjukhus som vid starten bara var en byggnad i ruiner där taket just rasat in.

Under eftermiddagen hade vi ytterligare ett par entimmes-föreläsningar. Bland annat presenterade James Priest, en färgsprakande kille, konceptet Sociocracy 3.0 som är baserat på att alla människor har olika sidor som ständigt står i konflikt med varandra. På det hela taget var det en spännande och inspirerande konferens med ett väl genomfört arrangemang för att inte tala om den utmärkta ceasarsalladen!

Fotnot: Vad gäller ceasarsalladen tvistar fortfarande skribenterna om salladens kvalitet.

Patrik Koskenniemi

patrik-wide

Rickard Englund

rickard-wide