Breakpoints är ett ovärderligt verktyg när det gäller att debugga kod. I Eclipse (och förmodligen andra IDE:s) så kan man även sätta breakpoints som baseras på ”conditions” och ”exceptions”.

Exceptions

Om du vill debugga när ett exception är på väg att slängas så kan du klicka på knappen J! i breakpointtabben. Då får du upp en sökbar lista över alla exceptions och kan enkelt välja ut de exceptions som du vill stanna debuggern för enligt följande figur.

Conditions

Conditional breakpoints kan du använda för att lägga till extra trace-information eller för att stanna debuggern endast vid vissa tillfällen. Detta kan vara bra ex när man inte kan modifiera koden eller när en metod anropas väldigt många gånger.

  1. Sätt en breakpoint i koden
  2. Högerklicka på breakpointen och välj ”Breakpoint Properties…”
  3. Välj ”Enable Condition” och skriv din kod.

Du har tillgång till alla variabler, metoder, code completion etc.

Exempel:
Om du har följande kod i en klass:

private void handleEvent(String event) { 
    doSomething(event);
}

Så kan du sätta en breakpoint på raden som anropar doSomething och ange properties enligt figuren nedan.

Läs mer om tips och tricks i Eclipse här.