Hittade en bra artikel om RESTful URI:s på http://hodorii.blogspot.se/2012/01/rest-ful-uri-design-redrata.html. Där beskrivs alltifrån REST-basics till en mängd best practices gällande REST, URI-design och resurstänk.

Några exempel är:

  • Vad är en RESTful URI?
  • Tips för att skapa bra URI:er
  • Saker att undvika vid REST-design
  • Personliga URI:s såsom http://somedomain.com/calendar/my-calendar
  • Suffix (ex file.xml) vs Accept Header
  • Flera URI:s mot samma resurs
  • Praktiska tips om hur URI:n kan designas (plural vs singular etc)
  • ...plus mycket mer

Värt att läsa tycker jag!