Idag är vi på Cygni dryga 230 härliga kollegor. Bland dessa hittar vi ett gäng som för närvarande är på ett stort äventyr kopplat till ett helt annat jobb än sitt konsultuppdrag, nämligen föräldraskapet.

En av fördelarna med att vara konsult är dels enkelheten med att vara föräldraledig. Du behöver ingen vikarie under tiden som du är borta och behöver inte känna att jobbet blir försummat på grund av den långa frånvaron. På Cygni vill vi inte att du ska tveka på tanken om att ta ut föräldraledighet på grund av inkomstbortfall och när du är föräldraledig är du givetvis lika välkommen som vanligt att delta i konsultmöten, konferenser och andra aktiviteter.

När du jobbar på Cygni går en sjättedel av bolagets vinst tillbaka till dig som anställd vilket inte heller påverkas om du är föräldraledig. En annan fördel är att vi toppar upp din lön i nio månader under din föräldraledighet per barn samtidigt som vi avsätter pension för dig under denna period. Slutligen så skjuter vi även vi till på lönen när du behöver vabba! För att höra mer hur livet som föräldraledig är har vi frågat två av våra medarbetare, Markus Andersson Norén och Katrin Solano, hur de upplever samt har upplevt sin föräldraledighet.

Markus Andersson Norén

— Hallå Markus, du är ju föräldraledig just nu på Cygni. Vad har du uppskattat mest?

En stor fördel med att vara konsult är att du avslutar ditt uppdrag innan du går på föräldraledighet. Det är ju tråkigt på ett sätt, men det har gjort det lättare för mig att släppa jobbet och fokusera fullt min dotter. Det blir liksom inget eftersläp av uppgifter, frågor och liknande. Samtidigt finns konsultbolaget kvar med kollegor, aktiviteter med mera. Därav har jag upplevt att du har kvar det sociala när du vill och kan!

— Hur tror du att föräldrapenning spelar roll för våra föräldralediga?

- Cygni ger extra föräldralön under ledigheten som kompletterar föräldrapenningen beroende på inkomstnivå. För vår familj har det varit helt avgörande för att vi ska kunna dela lika på föräldraledigheten, vilket har varit otroligt värdefullt. Vi har inte börjat vabba än, men när det blir dags så toppas lönen upp, så också den blir en självklarhet att dela lika med min respektive.

— Hur vanlig tror du denna förmån är?

Jag vet att vissa kollektivavtal skjuter till en del, men att toppa upp vid vab har jag aldrig hört om innan!

Katrin Solano

— Hej Katrin välkommen tillbaka. Du har ju i princip börjat igen efter din föräldraledighet. Hur känns det?

Tack, nu känns det mycket bättre. I början hade jag separationsångest från min son. Jag har aldrig varit så långt borta så länge från honom. Men du vänjer dig. Nu känns det som om jag var borta från jobbet typ en vecka, inte ett drygt år!

— Vad har du uppskattat med att vara föräldraledig på Cygni?

Det var bra att vara föräldraledig på Cygni. Jag ville ju inte göra något arbetsrelaterat överhuvudtaget när jag var föräldraledig och det respekterades. Jag vet att jag hade varit välkommen om jag ville vara med på något!

— Hur tror du att förmånen med föräldralön spelar roll för våra föräldralediga?

Att föräldrapenningen toppas upp är fantastiskt och gör att du kan känna mer ekonomisk trygghet under föräldraledigheten. Cygni har alltid fyllt upp föräldralön och med Accentures nivå för utfyllnad blev den förmånen ännu bättre!