Att välja webbramverk för ett projekt är inte alltid en lätt uppgift. Det handlar ofta om att försöka se igenom hype och isolera vad som är aktuellt för den uppgift som för dagen ska lösas.

Vanliga saker jag förväntar mig är förstås:

  • Hur interaktionen ska ske.
  • Hur multipla språk hanteras.
  • Hur validering sker på klient och server.
  • etc etc.

Detta är ju tekniska delar. Andra aspekter som ofta är minst lika viktiga är:

  • Vilken erfarenhet/kunskap har de som ska vara med och utveckla.
  • Vilken och hur stor är den community som utvecklar och underhåller ramverket.
  • Vilken hjälp finns att tillgå (dokumentation, konsult, litteratur, kurser etc).

Jag gjorde nyligen en utvärdering åt en kund i ämnet och sprang då på en annan undersökning som Matt Raible gjort med huvudutvecklarna av en mängd olika ramverk (JSF, Spring MVC, Struts, Tapestry etc). Han ställer bl.a frågor om vad ramverkets styrkor är och i vilka situationer utvecklarna skulle välja det egna eller något annat ramverk.

Till slut så måste man iallafall göra ett eller några val och kunna leva med konsekvenserna av dem. Problemet som alltid med just den här typen av undersökningar och rekommendationer är att under den tid man gör utredningen så har det kommit 3 nya ramverk för webbapplikationer.